Links

Pagina 2 >>

Hieronder een aantal links naar sites die door medeleerlingen werden aangeprezen… Hetzij omdat ze er ooit school liepen, hetzij omdat het een ontmoetingsplaats is waar men vaak naartoe gaat.

BS De Duizendpoot Menen

duizendpootEen creatieve school waar de leerstof op een ontdekkende manier wordt aangeboden en waar u kind
ongetwijfeld een gelukkige schooltijd te wachten staat. Heel wat van onze Grenslanders komen uit BS De Duizendpoot.

www.bsdeduizendpoot.be

BS De Kameleon Menen

kameleonLeefschool de Kameleon is een methodeschool die rekening houdt met de verschillende
ontwikkelingsfasen van het kind en uw kind laat opgroeien tot  een harmonisch gevormde persoonlijkheid. Kwalitatief onderwijs op maat van het kind!

www.leefschool-kameleon.be

BS De Horizonlogo horizon

Hoogwaardig onderwijs op maat van het kind en geheel volgens de visie van het GO! Wie Grenslandschool Wervik kent die kent ook de Horizon gezien we in één gebouw samen onderwijs beleven en samen ook activiteiten organiseren!

www.bsdehorizon.be

BS De Startbaan

Kennisoverdracht blijft een zéér essentiële zaak. Als school willen wij echter nog een aantal bijzondere klemtonen leggen waarbij wij de kinderen willen opvoeden tot mondige, kritische volwassenen. Geen papegaaien maar creatieve mensen die in staat zijn zelf te oordelen en logo_BS_deStartbaaneen eigen mening durven vormen.Mensen die, ook na het behalen van hun einddiploma, intellectueel nieuwsgierig blijven en hun kennis willen bijschaven

www.bsdestartbaan.be

 BSBO De Vlier

Publi De Vlier - MiniEén van onze voornaamste betrachtingen is het sociaal emotioneel welbevinden van onze kinderen. We gaan er van uit dat het kind tot heel wat in staat is en mogelijkheden heeft, ongeacht zijn culturele en sociale achtergrond. Ondanks hun anders zijn hebben de kinderen het recht om zich maximaal in de samenleving te ontplooien. We streven ernaar een houvast en veiligheid te creëren zodat het kind zich goed voelt en begrepen wordt. Via overleg, zowel intern als extern, proberen we onze visie na te komen

www.devliergeluwe.be

BS De Taalkoffer

Koffer2Waar warm en huiselijk onderwijs wordt overgebracht, ouders nauw betrokken zijn bij het schoolgebeuren en sterk wordt gewerkt aan taalvaardigheden. Ook wij mochten al een aantal leerlingen verwelkomen die in deze GO!-school onderwijs hebben gevolgd!

www.detaalkoffer.be

Pagina 2 >>

Deel jouw commentaar over deze pagina met facebook