Leerlingenraad

Onze school doet zeer hard haar best om gehoor te geven aan de verzuchtingen en wensen van haar leerlingen.

Vanwege beperkingen lukt dat niet altijd, maar je kan er vanuit gaan dat de directie en haar teamleden alvast  de intentie hebben te luisteren naar wat de leerlingen te zeggen hebben. De leerlingenraad is dan ook het ultiem inspraakmiddel voor alle leerlingen.

Je zal hier, na inloggen, verslagen kunnen raadplegen maar ook andere informatie opvragen.

Logo leerlingensite

Deel jouw commentaar over deze pagina met facebook

Leave a Reply

Of